e diel 24 tetor 2021
e diel 24 tetor 2021

 

Ndërsa ka hyrë në fuqi që në verën e këtij viti Ligji për zbardhjen e pronarëve apo aksionerëve të vërtetë të bizneseve, Këshilli I Ministrave ka miratuar këtë javë procedurat përmes të cilave ata do të regjistrohen në Qendrën Kombëtare të Biznesit si dhe në regjistrin e posaçëm që do krijohet për këtë qëllim.

 

Në rastin e regjistrimit fillestar të pronarëve përfitues, përfaqësuesi ligjor i tyre duhet të paraqesë dokumentacionin që vërteton numrin unik të identifikimit dhe emrin e subjektit raportues, si dhe datën e regjistrimit të subjektit në regjistrin përkatës;

 

ii.dokumentacionin që vërteton të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues; si dhe dokumentacionin e autoritetit kompetent regjistrues, që vërteton se pronari përfitues i regjistruar është zotërues i 25 (njëzet e pesë) % ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit, të të drejtave të votimit ose të interesave të pronësisë.

 

Ndërsa Ligji i ri përcakton qartë subjektet dhe personat që kanë detyrimin ligjor për të raportuar pronarët apo zotëruesit fundorë të aksioneve, parashikon dhe gjoba të kripura për ata që nuk respektojnë afatet e dërgimit të të dhënave. Mos-regjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afatit të përcaktuar në shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 5 të këtij ligji dënohet me gjobë në vlerën 500 000 lekë, apo afërisht 5 mijë dollarë;

 

Mos-regjistrimi i çdo ndryshimi në të dhënat e regjistruara dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistër, brenda afatit të përcaktuar dënohet me gjobë në vlerën 250 000 lekë, apo rreth 2.500 dollarë;

 

Mospërmbushja e detyrimit të subjekteve raportuese ekzistuese për regjistrimin e të dhënave të kërkuara nga ky ligj brenda afatit të përcaktuar dënohet me gjobë në vlerën 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë.

 

Për shkeljet e parashikuara në pikën 2 të këtij neni dënohet me gjobë prej 150 000 lekësh edhe përfaqësuesi ligjor i subjektit të regjistruar, person juridik. Për subjektet, që kryejnë shkeljet e parashikuara ligj për më tepër se një herë, gjobat do të dyfishohen.

 

Gjoba vendoset nga titullari i QKB-së, vendimi i të cilit ankimohet drejtpërdrejt në gjykatën administrative kompetente në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative, përcakton ligji për Pronarët Përfitues.

 

 

Më shumë

Ndërtimi me 20,3%, me peshën më të lartë në totalin e huadhënies

Investimet në ringritjen e tregut të pronave, programi i Rindërtimit dhe projektet në vepra strategjike infrastrukturore, po vijojnë të mbështeten financiarisht nga sistemi bankar.   Banka e Shqipërisë bën të ditur se, në muajin qershor ndërtimin përbënte 20.3% të kredisë së re dhënë për kompanitë private, duke arritur peshën më të lartë në […]

“Bitcoin” futet në tregun shqiptar

Qeveria është duke i hapur rrugë dhënies së licencave në prodhimin dhe shitjen e monedhës Bitcoin. Përmes një projektligji të depozituar në Kuvend, Këshilli i Ministrave propozon të shtojë në ligjin bazë të lejeve dhe licencave edhe ato në sektorët e teknologjisë financiare.   Dy janë licencat bazë që do të jepen në fushën […]

Frutat dhe perimet e Shqipërisë, pa taksë doganore drejt BE deri në 2025

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve bën me dije se eksportuesit shqiptarë mund të eksportojnë produkte bujqësore pa taksë doganore në BE deri në vitin 2025.   Sipas njoftimit Bashkimi Europian ka zgjatur skemën pa taksa për importin e frutave dhe perimeve nga vendet e Ballkanit Perëndimor deri në fund të vitit 2025.   […]

“Suezi” ndikon dhe në Shqipëri: Do ketë vonesa të mbërritjes së mallrave nga Kina

“Bllokimi i anijes në kanalin e Suezit do te sjellë efekte të mëdha në ekonominë globale. Nga ky incident duket se do të preket edhe tregtia e mallrave me Shqipërinë, për shkak të vonesave deri në një zhbllokim të situatës.”   Burimet nga Drejtoria Detare bëjnë me dije për TCH se midis anijeve […]

  • © 2017 Albanian Profile Të gjitha të drejtat e rezervuara