e premte 15 janar 2021
e premte 15 janar 2021

 

Ndërsa ka hyrë në fuqi që në verën e këtij viti Ligji për zbardhjen e pronarëve apo aksionerëve të vërtetë të bizneseve, Këshilli I Ministrave ka miratuar këtë javë procedurat përmes të cilave ata do të regjistrohen në Qendrën Kombëtare të Biznesit si dhe në regjistrin e posaçëm që do krijohet për këtë qëllim.

 

Në rastin e regjistrimit fillestar të pronarëve përfitues, përfaqësuesi ligjor i tyre duhet të paraqesë dokumentacionin që vërteton numrin unik të identifikimit dhe emrin e subjektit raportues, si dhe datën e regjistrimit të subjektit në regjistrin përkatës;

 

ii.dokumentacionin që vërteton të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues; si dhe dokumentacionin e autoritetit kompetent regjistrues, që vërteton se pronari përfitues i regjistruar është zotërues i 25 (njëzet e pesë) % ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit, të të drejtave të votimit ose të interesave të pronësisë.

 

Ndërsa Ligji i ri përcakton qartë subjektet dhe personat që kanë detyrimin ligjor për të raportuar pronarët apo zotëruesit fundorë të aksioneve, parashikon dhe gjoba të kripura për ata që nuk respektojnë afatet e dërgimit të të dhënave. Mos-regjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afatit të përcaktuar në shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 5 të këtij ligji dënohet me gjobë në vlerën 500 000 lekë, apo afërisht 5 mijë dollarë;

 

Mos-regjistrimi i çdo ndryshimi në të dhënat e regjistruara dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistër, brenda afatit të përcaktuar dënohet me gjobë në vlerën 250 000 lekë, apo rreth 2.500 dollarë;

 

Mospërmbushja e detyrimit të subjekteve raportuese ekzistuese për regjistrimin e të dhënave të kërkuara nga ky ligj brenda afatit të përcaktuar dënohet me gjobë në vlerën 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë.

 

Për shkeljet e parashikuara në pikën 2 të këtij neni dënohet me gjobë prej 150 000 lekësh edhe përfaqësuesi ligjor i subjektit të regjistruar, person juridik. Për subjektet, që kryejnë shkeljet e parashikuara ligj për më tepër se një herë, gjobat do të dyfishohen.

 

Gjoba vendoset nga titullari i QKB-së, vendimi i të cilit ankimohet drejtpërdrejt në gjykatën administrative kompetente në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative, përcakton ligji për Pronarët Përfitues.

 

 

Më shumë

Hapen tregje të reja në SHBA, Kinë, Itali dhe Arabi Saudite

Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Bledi Çuçi gjatë diskutimit të buxhetit 2021 për bujqësinë në Komisionin e Ekonomisë u shpreh se “flukset në rritje të eksporteve bujqësore po shënojnë progres, jo vetëm në sektorin e futave perimeve, por edhe në eksportin e disa produkteve blegtorale dhe agroindustrisë”.   “Kemi hapur tregje të reja […]

Biznesi i vogël dhe i mesëm: Duhet një paketë e tretë financiare nga qeveria

Biznesi i vogël dhe ai i mesëm në vend kërkojnë një paketë të tretë ndihme financiare nga qeveria. Kryetari i shoqatës së këtyre bizneseve Albert Nasto deklaroi se dëmet që shkaktoi mbyllja e vendit për shkak të pandemisë dhe më pas rinisja e punës nën protokollet e sigurisë, kanë bërë që biznesi i vogël […]

9300 biznese s’do paguajnë tatim fitim/ Zero TVSH për 46 mijë biznese me xhiro deri në 10 milionë lekë

Nga 1 janari i vitit të ardhshëm mijëra biznese të vogla në vend nuk do të paguajnë tatim-fitim. Drafti i hartuar nga qeveria ka mbërritur në Kuvend dhe ka nisur diskutimi nga deputetët në Komisionet Parlamentare.   Janë në total 5311 subjekte të vogla që do të përfitojnë nga kjo lehtësi fiskale, nismë e […]

Eksportet e peshkut u rritën në rreth 8 mijë tonë, kapin vlerën 50 milionë euro në 6-mujorin e parë të vitit

Harta e eksportit të peshkut nga Shqipëria është zgjeruar në 11 shtete të ndryshme, vitet e fundit duke shënuar rritje të ekporteve në volum dhe vlerë. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bledi Çuçi, u shpreh se trendin e rritjes pozitive të këtij sektori e dëshmojnë më së miri shifrat që flasin vetë. “Edhe […]

  • © 2017 Albanian Profile Të gjitha të drejtat e rezervuara