e premte 3 dhjetor 2021
e premte 3 dhjetor 2021

 

 

Qeveria ka deklaruar se në vitin 2020 pati një borxh publik prej 77.9 për qind duke qëndruar brenda kornizës që parashikonte vetë por për Kontrollin e Lartë të Shtetit kjo shifër është e nënvlerësuar.

 

Kjo lidhet me faktin që në shifrën e borxhit nuk përfshihet pjesa e detyrimeve të prapambetura. Sipas KLSH akumulimi i këtyre  detyrimeve përbën një problematikë për sistemin buxhetor, dhe me qëllim evidentimin, monitorimin dhe shlyerjen e tyre është kërkuar vazhdimisht një angazhim maksimal i MFE dhe institucioneve buxhetore.

 

“Megjithatë, aktualisht konstatohet se ndodhemi në një situatë ku këto detyrime janë në rritje të vazhdueshme. Stoku i detyrimeve të prapambetura përbëhet nga detyrimet financiare të transaksioneve të shpenzimeve të njësive shpenzuese së qeverisjes së përgjithshme që rezultojnë të papaguara 60 ditë kalendarike mbi datën e faturës së operatorit ekonomik.

 

Këto detyrime nuk përllogariten dhe nuk përfshihen si vlerë në raportet dhe statistikat e borxhit publik , duke e nënvlerësuar këtë të fundit. KLSH vlerëson se stoku i borxhit publik të raportuar për vitin 2020 paraqitet i nënvlerësuar bazuar në respektimin e kërkesave ligjore për raportimin e detyrimeve të prapambetura dhe në respektim të standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar.

 

Në këtë mënyrë, mosfinancimi i detyrimeve të prapambetura nënvlerëson stokun e borxhit të marrë për financimin e shpenzimeve të padeklaruara” thuhet në raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit për zbatimin e buxhetit të vitit 2020.

 

Ky dokument vlerëson se detyrimet e prapambetura të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe të njësive të qeverisjes së përgjithshme qendrore (pra pa përfshirë detyrimet e stokut të rimbursimit të TVSH-së) sipas Drejtorisë së Thesarit në MFE deri në fund të vitit 2020 paraqiten në shumën 14,316,778 mijë lekë.

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka raportuar se borxhi publik në raport ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto(PBB), të vitit 2020 ka rezultuar në nivelin 77.9% në reference të PBB – 1,572 miliard lekë nga 66.3% në vitin 2019.

 

“Në fund të vitit 2020, Stoku i borxhit arrin në 1,224,470 milion lekë me një rritje në rreth 111.8 miliard lekë ose rreth 7% më shumë në krahasim me vitin 2019 duke përfshirë efektin e rivlerësimit të stokut të borxhit nga kursi i këmbimit” vlerësoi KLSH.

 

 

Më shumë

93% e aplikimeve për kredi bankare nga individë

Banka e Shqipërisë bën të ditur se, në gjashtëmujorin e parë të këtij viti, 93% e aplikimeve për kredi bankare u takonin individëve.   Sipas BSH-së, pesha e kredisë për individët, në strukturën e aplikimeve totale është rritur më shumë krahasuar me një vit më parë.   Gjatë gjashtëmujorit të parë 2021, bankat […]

Prodhimi i energjisë elektrike në rekord shumëvjeçar

Në periudhën janar-gusht të këtij viti, Shqipëria prodhoi gati 7.1 miliardë kWh, nga të cilat, 1.4 miliardë u eksportuan dhe 1.1 miliardë të tjera u humbën. Mbiprodhimi në muajt e verës bëri që niveli i liqenit të Fierzëz të bjerë në 274.3 metra, pesë metra më pak se sa mesatarja shumëvjeçare dhe në një […]

KESH dhe OSHEE mbi 680 milionë euro borxhe

Kompanitë publike të sektorit të energjisë elektrike, KESH dhe OSHEE kanë në bilancet e tyre mbi 680 milionë euro borxhe. Shanset që këto kompani të shlyejnë detyrimet ndaj njëra-tjetrës dhe shtetit, në këtë periudhë krize janë të pakta, duke shtuar rrezikun që barra të rëndojë mbi taksapaguesit.   Sektori energjetik rrezikon të kthehet […]

  • © 2017 Albanian Profile Të gjitha të drejtat e rezervuara