Saturday 25 March 2023
Saturday 25 March 2023

 

Fenomeni i largimeve nga puna për shkak të bindjeve politike nuk është diçka e panjohur në vend. Janë me miliona euro që sot paguhen nga insiutcionet publike pasi pas çdo rotacioni politik ajo që pason është ndryshimi i punonjësve të administratës. Këtë situatë e jep qartë edhe raporti vjetor i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi i cili vlerëson se në periudhën nga 1 janar 2019 deri në 31 dhjetor 2019, KMD ka trajtuar gjithsej 225 çështje, (215 ankesa dhe 10 çështje ex-officio). Nga këto, 171 çështje (163 ankesa dhe 8 çështje ex-officio) të regjistruara në vitin 2019, si dhe 54 çështje (52 ankesa dhe 2 çështje ex-officio) të mbartura nga viti 2018.

 

Tek pjesa e shkaqeve të ankesave numrin më të lartë e mban ajo e bindjeve politike me 57 ankesa e ndjekur ndëkrohë  edhe ankesat për shkak të diskriminimit prej aftesisë së kufizuar apo racës.

 

Raporti vlerëson se nga 80 ankesat e trajtuara kundër subjekteve publike, në 39 raste ato janë drejtuar kundër institucioneve të pushtetit qendror dhe në 41 raste kundër institucioneve të pushtetit vendor. Ankesat e paraqitura në fushën e punësimit, janë drejtuar përgjithësisht drejt institucioneve të administratës publike, si rezultat i ndërprerjes se marrëdhënieve të punës. Ankesat që janë trajtuar në fushën e punësimit kanë patur si shkak të pretenduar diskriminimi: bindjet politike, gjendjen shëndetësore, aftësinë e kufizuar.

 

Një tjetër detaj që jepet nga Komisioneri është ajo e mbrojtjes nga diskriminimi në fushën e arsimit. Sipas raportit gjatë vitit 2019, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka trajtuar 20 çështje, në fushën e arsimit, nga të cilat 1 çështje është e mbartur nga viti 2018 dhe 19 çështje janë të regjistruara gjatë vitit 2019. Në të gjitha çështjet e trajtuara në fushën e arsimit, ankuesit janë drejtuar kundër subjekteve publike (21 të tilla, pasi një ankesë është drejtuar kundër 2 subjekteve publike), ndër të cilat në 7 raste ato janë drejtuar kundër institucioneve të arsimit qendror dhe në 14 raste kundër institucioneve të arsimit vendor.

 

“Objekti i ankesave të paraqitura në fushën e arsimit ka qënë përjashtimi i komuniteteve në nevojë nga tarifat e rregjistrimit në shkolla dhe kopshte, fenomeni i segregimit të nxënësve të komunitetit rom në shkollat 9-vjeçare, caktimi i mësuesit ndihmës për fëmijët me aftësi të kufizuara, aksesi i fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkollat me arsim të orientuar, fenomeni i bullizmit në shkolla etj. Shkaqet kryesore të pretenduara në ankesa janë aftësia e kufizuar, raca” thuhet në raport.

 

29 prill 2020

 

 

Më shumë

Raport i ri monitorimi mbi shpenzimet dhe punësimet elektorale

Akademia e Studimeve Politike publikoi sot Raportin e Monitorimit mbi administratën shtetërore dhe mbi shpenzimet e partive gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit.   Në raportin e gjashtë të monitorimit mbi shpenzimet e partive dhe administratën gjatë fushatës zgjedhore të 25 prillit theksohet se ministrat dhe zyrtarët e lartë nuk bënë […]

Raporti vjetor i KLSH: 17.7 milion euro dëm ekonomik gjatë 2020

Kryetari i ri i KLSH-së, Arben Shehu paraqiti në Kuvend raportin e KLSH-së për vitin 2020. Në fjalën e tij, Shehu tha se KLSH i ka kryer të gjitha detyrimet ligjore ndaj Kuvendit të Shqipërisë. “Gjatë viti 2020 Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka përcjellë Kuvendi 66 vendime dhe raporte për auditimet e […]

Shqipëria ndër vendet e Europës, me më shumë vdekje nga aksidentet rrugore 

Në Shqipëri, në vitin 2019 humbën jetën 227 persona, sipas të dhënave të INSTAT.   Në raport me popullsinë, vendi shënoi 80 fatalitete nga aksidentet rrugore për 1 milionë banorë.   Kjo shifër e rendit Shqipërinë ndër vendet me vdekjet më të larta nga aksidentet rrugore në raport me popullsisë dhe gati 60% […]

  • © 2017 Albanian Profile Të gjitha të drejtat e rezervuara