e shtunë 16 tetor 2021
e shtunë 16 tetor 2021

 

Për vitin 2019, ILDKPKI ka bërë 115 raste kallëzime penale dhe referime të tjera në drejtim të zyrtarëve publikë ndërkohë që ka vendosur 54 gjoba për mospërmbushjen e detyrimeve ligjore për deklarimin e pasurisë.

 

Referuar raportit vjetor 2019 rezulton se gjatë vitit të shkuar është vijuar me procesin e pranimit, regjistrimit dhe administrimit të deklaratave të interesave privatë, të subjekteve që mbartin detyrim për deklarim.

 

Nga të dhënat e regjistruara dhe të administruara nga Sektori i Protokoll-Arkivës dheAdministrimit të Deklaratave të Pasurisë, rezulton se numri i përgjithshëm i subjekteve (subjekte në funksion, ish-subjekte deklarues, kandidatë) deri më 31.12.2019 është 15.540 subjekte deklarues, nga të cilët:

 

– 17.3% ose 2.689 subjekte rezultojnë të jenë në funksion;

 

– 81.8% ose 12.718 subjekte rezultojnë të jenë ish-subjekte deklarues;

 

– 0.9% ose 133 subjekte rezultojnë të jenë kandidatë.

 

“Numri i deklaratave të administruara nga Inspektorati i Lartë për vitin 2019, është 3.868 deklarata të interesave privatë, nga të cilat, të ndara sipas llojeve të tyre, rezultojnë këto të dhëna statistikore:

 

Deklarata Periodike/Vjetore – 2.680 deklarata;

 

– Deklarata Para Fillimit të Detyrës – 512 deklarata;

 

– Deklarata Pas Largimit nga Funksioni – 548 deklarata;

 

– Deklarata Kandidati – 128 deklarata.

 

Të paktën 69.3 % e totalit të deklaratave të interesave privatë, të administruara nga ILDKPKI gjatë vitit 2019, përbëhet nga deklaratat Periodike/ Vjetore, 13.2 % nga deklaratat Para Fillimit të Detyrës, 14.2% e tyre përbëhet nga deklarata Pas Largimit nga Funksioni, si dhe 3.3 % e përbëjnë deklaratat e kandidatëve” vlerëson ILDKPKI.

 

Paralelisht me administrimin e deklarimeve ILDKPKI gjatë vitit të shkuar ka bërë kontoll të plotëpër  1,417 subjekte deklarues, si për shkak funksioni, ashtu edhe bazuar në informacione të ardhura nga denoncimet në numrin pa pagesë 0800 9999, postën zyrtare dhe elektronike, media. Kjo është bërë për vërtetimin e saktësisë dhe vërtetësisë së të dhënave të pasurive, të ardhurave e detyrimevetë deklaruara nga zyrtarët dhe personat e lidhur me ta apo konstatimin e rasteve të konfliktit të interesave.

 

1 maj 2020

Më shumë

UNODC: Shqipëria vend i prodhimit dhe tranzitit të cannabis

Në 6 vitet e fundit 2,5 milionë bimë dhe 5 mijë parcela të shkatërruara.Por ky rezultat është i pamjaftueshëm, përderisa Shqipëria kryeson në Europën Juglindore si vend origjine, nisjeje dhe tranziti të cannabis.   Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin (UNODC) në pjesën e tretë të sapopublikuar të raportit të saj […]

Kie: Shqipëria, asnjë përmirësim në luftën kundër pastrimit të parave

Shqipëria nuk ka përmirësuar ndjeshëm masat për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në përputhje me rekomandimet e përcaktuara nga FATF, theksohet në raportin e MONEYVAL ( njësia e Këshillit të Evropës që merret me krimin financiar dhe parandalimin e tij në Shtetet Anëtare).   Si rezultat i vlerësimit të bërë […]

Moody’s: PPP-të pengesë për uljen e borxhit

Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit Moody’s ka publikuar raportin për Shqipërinë, ku theksohet se vendi ynë ka rritur të ruajë pozita të qëndrueshme në tregjet ndërkombëtare. Shqipëria renditet sërish me vlerësimin “B1”, edhe pas goditjes nga pandemia Covid-19. Për agjencinë përmirësimi i mbledhjes së të ardhurave mbetet një element kyç për të mundësuar rritjen […]

Pastrimi i parave: Shqipëria më keq se vendet afrikane

Mbretëria e Bashkuar e ka renditur Shqipërinë mes 21 vendeve me rrezik të lartë të pastrimit të parave.   Shqipëria gjendet me shumë vendeve afrikane të varfra si Kamboxhia, Zimbabve apo Uganda, teksa lista është miratuar nga të dy Dhomat e Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar dhe hyri në fuqi në 26 mars të […]

  • © 2017 Albanian Profile Të gjitha të drejtat e rezervuara