e shtunë 18 shtator 2021
e shtunë 18 shtator 2021

 

 

Tregu i Titujve të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2021 ka shënuar ulje në 6 muajt e parë të viti. Sipas të dhënave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) transaksionet për “shitje nga portofoli i ndërmjetësit  financiar” ishin 1.45 miliardë lekë për 6 mujorin e parë, duke rënë me 17.2% me bazë vjetore. Tkurrja ishte më e fortë te individët, me 28.7%, të cilët kanë dhe pesëhn kryesore të këtij portofoli, me 80%.

 

Edhe transaskionet për “Blerje para afatit të maturimit” ranë me 26.3%, për 6 mujorin e parë 2021, duke zbritur në 1 miliardë lekë. Efektin në këtë tkurrje e dhanë personat juridikë (-92%), të cilët zotëronin 38% të këtij portofoli në janar-qershor 2020, ndërsa këtë 6 mujr pesha e tyre u reduktua në vetëm 4.2%.

 

Sipas burimeve nga AMF, kjo tendencë e rënies ka kohë që vijon dhe lidhet me sjelljen në treg të investitorëve. Individët po preferojnë t’i mbajnë titujt deri në afatin e maturimit ( held to maturity) dhe nuk i shesin para afatit të maturimit. Ka patur edhe më pak transaksione si numër në tregun sekondar. Dhe në 2020, psh veprimi B, dmth shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar ka pasur ulje prej afro 48 per qind, dhe kjo tendencë varet dhe nga politika e bankave se sa tituj kanë vënë në dispozicion në portofolin e tyre për shitje Por kjo sjellje varet edhe nga gatishmëria e investitorit për të blere. Sipas ekspertëve, likuiditeti i ulët në tregun sekondar është një nga problematikat kryesore që ka tregu i kapitaleve.

 

Tregu i titujve

 

Sipas njoftimit të AMF-së, vëllimi i tregut sekondar të titujve të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2021, u dominua në masën 64.84% nga transaksione në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe 35.16% nga transaksionet në instrumente afatgjatë (obligacione). Parë nga këndvështrimi i numrit të transaksioneve, 82.57% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të titujve të Qeverisë, i takojnë transaksioneve të kryera në bono thesari.

 

Të dhënat statistikore të tregut me pakicë të titujve të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2021, flasin për një dominim të transaksioneve “Blerje në tregun primar” dhe “Shlyerje e vlerës nominale në maturim” përkatësisht me 51.68% dhe 34.42% kundrejt vëllimit të përgjithshëm.

 

Pjesëmarrja në tregun sekondar të titujve të Qeverisë, për periudhën janar-qershor 2021 dominohet nga investitorët individualë, të cilët kryejnë 98.95% të të gjitha transaksioneve në këtë treg.

 

 

 

Dy grupet e transaksioneve B dhe C

 

Transaksioni i llojit B “Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar” gjatë periudhës janar-qershor 2021, ka pasur një ulje prej 301 milionë lekë ose 17.19% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Numri i transaksioneve i llojit B është ulur në masën 20.93%.

 

Transaksioni i llojit C “Blerje para afatit të maturimit” gjatë periudhës janar-qershor 2021, ka pasur një ulje prej 364 milionë lekë ose 26.32%, gjithashtu pati një ulje në numrin e transaksioneve në masën 7.30%, krahasuar me periudhën janar-qershor 2020.

 

Në totalin e transaksioneve të llojit B dhe C të marra së bashku, vihet re një ulje në vlerë absolute me rreth 665 milionë lekë, krahasuar me periudhën janar-qershor 2020. monitor

 

 

Më shumë

Varfëria në konsum rrit varësinë e inflacionit nga çmimet e frutave dhe perimeve

Duke qenë se gati gjysma e shpenzimeve të shqiptarëve kanalizohen në blerjen e ushqimeve, çmimet e tyre janë përbërësit kryesor të inflacionit në vend, pra luhatshmerisë së përgjithshme të çmimeve.   Banka e Shqipërisë në një analizë të posaçme për këtë çështje vë në dukje se inflacioni ka varësi të lartë ndaj çmimeve të […]

Individët po i mbajnë bonot e thesarit deri në fund të maturimit, bie tregu i titujve të qeverisë

Tregu i Titujve të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2021 ka shënuar ulje në 6 muajt e parë të viti. Sipas të dhënave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) transaksionet për “shitje nga portofoli i ndërmjetësit  financiar” ishin 1.45 miliardë lekë për 6 mujorin e parë, duke rënë me 17.2% me bazë vjetore. Tkurrja […]

Në gjashtë mujorin e parë të vitit më tepër mallra u transportuaran nëpërmjet hekurudhës

Gjatë gjysmës së parë të vitit volumi i mallrave të transportuar me hekurudhë llogaritet 14.9 milionë ton-kilometër.   Sipas raportit të publikuar së fundmi nga INSTAT volumi i mallrave të transportuar me hekurudhë u rrit me 23,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020-ës.   Por volumi i mallrave të transportuara […]

Shqipëria fiton 164 mln € nga tregtia me Kosovën, humbet 134 mln € me Serbinë

Sipas INSTAT Shqipëria realizon rreth 10% të shkëmbimeve tregtare me rajonin dhe partner kryesor ka Kosovën me 220 milionë euro eksporte në vit.   Sipas të dhënave nga Kosova kemi një bilanc pozitiv me 164 milionë euro më shumë, ndërsa nga Serbia marrim më shumë mall dhe bilanci është negativ me 134 milionë […]

  • © 2017 Albanian Profile Të gjitha të drejtat e rezervuara